Noma

SUVINE RENT - Pirita HAWAII

FÄTIRENT

NB! Rendihinnale lisandub deposiit 300 € sularahas või maksekaardiga, mille firma tagastab rendi lõppemisel.


TINGIMUSED

  • Rendilevõtja on kohustatud varustust kasutama heaperemehelikult ning sihi-pärasel otstarbel, tagastama varustuse ning tasuma renditasu tähtaegselt lepingus sätestatud summas.
  • Rendilevõtja tasub rendisumma ja deposiidi täies mahus ette.
  • Varustuse mitteõigeaegsel tagastamisel on Rendile võtja kohustatud lisaks renditasule maksma viivist 5% renditud varustuse jaehinnast iga ületatud päeva eest. Kui rendilevõtja pole tagastanud varustust 7 päeva jooksul renditähtaja möödu-misest, kohustub rendilevõtja maksma hüvitist, milleks on renditava varustuse jaehind Hawaii Expressi kaupluses ja seda 10 päeva jooksul renditähtaja lõppemisest.
  • Rendileandjal on õigus kõiki kohaldatavaid tasusid, viiviseid ja hüvitusi kinni pidada rendilevõtja deposiidist.
  • Rendilevõtja on kohustatud hüvitama kõik varustusele tekitatud kahjustused.