Atteikuma tiesības

 1. Atteikuma tiesības
  • Veicot pirkumu internetveikalā VELO EXPRESS, iespējams izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskajām personām.
  • Klientam ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst klienta vajadzībām un vēlmēm. (Atceries! Ja plāno izmantot atteikuma tiesības tās izmantošanas termiņā, preci drīkst lietot tik, cik tas ir nepieciešams preces pārbaudei, tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, bez redzamām lietojuma pazīmēm).
  • Izmantojot atteikuma tiesības, klients ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
  • Lai izmantotu atteikuma tiesības, klientam jāinformē interneta veikals VELO EXPRESS par savu lēmumu atteikties no līguma. Pieteikt atteikumu var, aizpildot atteikuma veidlapu vai rakstot iesniegumu brīvā formā latviešu vai angļu valodā uz e-pastu e-shop@veloexpresslv.
 2. Atteikuma radītās sekas
  • Ja klients atsakās no līguma, mēs atmaksāsim līdz šim saņemtos maksājumus par iegādāto preci, izņemot piegādes izmaksas.
  • Atgrieztās preces jānodod VELO EXPRESS veikalā Biķernieku ielā 11, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā, sākot no dienas, kopš pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kas norādīts kā saņēmējs, ir saņēmis preces valdījumā. Termiņš būs ievērots, ja klients preces ir nosūtījis atpakaļ uz veikalu Biķernieku ielā 11, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām.
  • Nosūtot preces atpakaļ uz veikalu ar kurjerpastu, klients piekrīt VELO EXPRESS vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai preces saņemšanas brīdī. Pretenzijas par preces nepareizu stāvokli netiks uzskatītas par pamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Biķernieku ielā 11.
  • Klientam būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.
  • Klients ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos gadījumos, ja preces izmantotas citos nolūkos nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību.
  • Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 3. Gadījumi, kuros nevar izmantot atteikuma tiesības, Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
  • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, ko pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikumu tiesību termiņā;
  • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš.