Garantijas noteikumi

 1. Internetveikalā HAWAII EXPRESS piedāvātajām precēm tiek nodrošināta 2 gadu garantija. Iegādājoties preci, kā garantijas apliecinājums darbojas pavadzīme vai čeks, kurā fiksēts pirkšanas laiks un kas jāuzrāda piesakot garantijas remontu.
 2. Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā precei rodas šādas problēmas, nekavējoties ziņojiet par to mums, izmantojot sadaļā KONTAKTI norādīto adresi. Ja būs nepieciešams remonts, lūdzu nogādājiet preci kopā ar garantijas apliecinājumu un preces apmaksu apliecinošiem dokumentiem uz HAWAII EXPRESS veikalu. Bezmaksas garantijas remonts tiks veikts atbilstoši ražotāja noteikumiem.
 3. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju un Garantijas noteikumiem:
  • Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā.
  • Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.
  • Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes "ūdensizturīgs".
  • Ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas.
  • Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.
  • Garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
 4. Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.
 5. Ja ar kurjerpastu piegādātā prece ir bojāta, sazinieties ar HAWAII EXPRESS ne vēlāk kā 48h laikā no piegādes brīža pa e-pastu e-shop@hawaii.lv